Debat a 3 – la vida a pagès en la literatura

Debat sobre la idealització de la vida a pagès en la literatura

Com explica la vida a pagès la literatura? És tan bucòlica com alguns la pinten? És tan dura com altres la descriuen? Quina funció ha de tenir la literatura en plasmar la realitat? Com són els personatges de l’entorn rural? Com actuen davant els imprevistos? Creieu que un dels objectius de la literatura rural és desmentir els mites que existeixen sobre la vida en un poble?